Anız nedirAnız, toprak içinde kalan bitki kökü, nadasa bırakılmaksızın ekilen tarla, mısır sapı, biçilmeden toprakta kalan saplar, tarla sınırındaki otlar, biçilen ekinin tarlada kalan sapına verilen addır.


Anız nedir

Tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan tahılların toprakta kalan kök ve sap artıklarına ‘’Anız’’ adı verilmektedir.

Ekonomik olarak değerlendirilemeyen bu artıklar, tarlada önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu anızların büyük kısmı işleme ile toprağa karıştırılmakta veya
yasak olmasına rağmen yakılmaktadır.

ANIZ YANGINLARI

Anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır.

Anız nedir #1

ANIZ YAKMANIN ZARARLARI

Anız yakılması sonucu toprağın ekolojik dengesi bozulmakta, toprağın üstünde ve altında doğaya ve canlılara yararlı olabilecek organik-inorganik maddeler ile mineraller zarar görmekte, dolayısıyla beslenmede önemli rol oynayan sebze, meyve ve tahılların kalitelerinin düşmesine neden olmaktadır.  Bu da bitkilerin, hayvanların ve en önemlisi insanların sağlıklı yaşam zincirini de doğrudan etkilemektedir.

Anız yakmanın en önemli etkilerinden birisi de kurak ve yarı kurak bölgelerde erozyonu artırıcı rol oynamasıdır.

Anız yakmanın hem eğime dik hem de eğime paralel sürümde erozyonu ve su kayıplarını arttırdığı belirlenmiştir.

Anız yakmanın ortaya çıkardığı kül, partikül ve dumanlar soluduğumuz havayı korkunç derecede de etkilemektedir. Anız yakılması ile oluşan sera gazı içerikli duman ve oluşan kül rüzgârı etkisiyle özellikle çocuk ve yaşlıların solunum yollarında tıkanmalara neden olur.

Anız nedir #2

CEZASI

Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında İlgili Kurumlarca, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanunda değişiklik öngören 5491 sayılı Kanun ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanmaktadır.

Anız yakanlar için ceza tutarı dekar başına 73 lira 68 kuruş olarak belirlenmiştir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerlerle meskun mahallerde işlenmesi durumunda ise bu ceza 5 katına kadar artırılıyor.

Anız nedir #3

Bir cevap yazın