EPDK’dan temel tüketim değerinin belirlenmesine ilişkin kararlarEPDK’nin TEİAŞ’a hizmet sağlayacak tüketim tesisleri için aldığı kurul kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.


EPDK'dan temel tüketim değerinin belirlenmesine ilişkin kararlar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Talep Tarafı Yedeği Hizmeti Kapsamında Temel Tüketim Değerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar belirlendi.

TEMEL TÜKETİM DEĞERİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYINLANDI

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) hizmet sağlayacak tüketim tesisleri için, hizmet verilmesi esnasında gerçekleşecek yük değişim miktarının tespit edilmesi başta olmak üzere temel tüketim değerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek Resmi Gazete’de yer aldı.

EPDK dan temel tüketim değerinin belirlenmesine ilişkin kararlar #1

GEÇMİŞTEKİ TÜKETİM REFERANS OLARAK ALINACAK

Bu kapsamda TEİAŞ talep tarafı yedeği yan hizmet anlaşmaları kapsamında hizmet alacağı tüketim tesislerinin hizmeti yerine getirip getirmediğini izlemek amacıyla, kısıntı talimatı verilecek olan her bir uzlaştırma dönemi için referans almak üzere yakın tarihteki geçmiş tüketim verilerinin aritmetik ortalamasına dayanarak temel tüketim değerini hesaplayacak.

SAYAÇ İÇİN AYRI SAYIM YAPILACAK

Temel tüketim değeri, TEİAŞ’a hizmet sağlayan bir tüketim tesisinin, ilgili yan hizmet anlaşması kapsamında adına kayıtlı bulunan her bir uzlaşmaya esas sayaç için ayrı hesaplanacak. Birden fazla uzlaşmaya esas sayacı bulunan bir tüketim tesisinin bir uzlaştırma dönemi içerisindeki temel tüketim değeri, her bir sayaç için hesaplanan temel tüketim değerinin toplamı olarak kabul edilecek.

TEMEL TÜKETİM DEĞERİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK GÜN SAYILARI BELİRLENDİ

Ayrıca temel tüketim değerinin hesaplanmasında, temel tüketim değeri penceresi 5 gün ve temel tüketim pencere limiti 45 gün olarak uygulanacak. Söz konusu limit içerisinde temel tüketim değeri penceresine dahil edilecek 5 benzer gün bulunamaması halinde temel tüketim değeri hesaplanamayacak.

Temel tüketim değerinin hesaplanamaması durumunda, ilgili yan hizmet anlaşması çerçevesinde “hizmet sağlanmadı” olarak değerlendirilecek ve hizmet sağlayan tüketim tesisine hizmet kapsamında yapılacak kapasite ödemesinin ilgili saate karşılık gelen kısmı ödenmeyecek.

EPDK dan temel tüketim değerinin belirlenmesine ilişkin kararlar #2

TALEP TARAFI YEDEĞİ HİZMETİ KAPSAMINDA TÜKETİM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARARLAR ALINDI

Öte yandan EPDK tarafından, Talep Tarafı Yedeği Hizmeti Kapsamında Tüketim Tesislerinin Belgelendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar belirlendi.

Bu kapsamda tüketim tesislerinin, TEİAŞ’a hizmet sağlamak üzere gerekli kontrol, ölçme, izleme ve doğrulama altyapısına sahip olduğu ve gerekli bilgi akışını sağlayabileceği TEİAŞ tarafından belgelendirilecek. TEİAŞ’ın düzenleyeceği talep tarafı yedeği tedarik sürecine katılmak isteyen tüzel kişinin, hizmete katılacak her bir tüketim tesisi için ayrı olmak üzere mevcut sayacın uygunluğunun tespit edilmesi adına TEİAŞ’a başvuruda bulunması gerekecek.

Bir cevap yazın