Resmi Gazete 4 Eylül 2021Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 4 Eylül 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 4 Eylül 2021 Cuma Resmi Gazete kararları…


Resmi Gazete 4 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 4 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 4 Eylül 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 4 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları…

4 EYLÜL 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

 

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4452)

 

–– 2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4453)

 

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)

 

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültenin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4455)

 

–– Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4456)

 

–– Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çimenli ve Yeşilköy Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4457)

 

–– Batı Karadeniz Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Zonguldak İli, Merkez ve Çaycuma İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4458)

 

–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9H3130 Kızılkaya-Baldıran Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4459)

 

–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “8G7803 Gelinbuğday DM-Muratlı Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4460)

 

–– “154 kV Seyhan-Ceyhan-2 Enerji İletim Hattı Yenileme (Yeni Güzergâh) Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4461)

 

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473)

 

ATAMA KARARLARI

 

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/443, 444, 445, 446, 447,448)

 

YÖNETMELİKLER

 

–– 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik

 

–– Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme Ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik

 

–– Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

–– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

–– Bahçeşehir Üniversitesi Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

 

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406)

 

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/7)

 

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/43)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

 

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

SAYIŞTAY KARARI

 

–– Sayıştay Başkanlığının 03/09/2021 Tarihli ve 7 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a – Yargı İlânları

 

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 

c – Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Bir cevap yazın